Pokud jste byli přesměrováni na tuto adresu, nemáte uhrazeny všechny poplatky za internet.
Uhraďte svoje nedoplatky nebo budete odpojeni.
Vyčkejte 30 sekund a mužete pokračovat.
Toto je jen upozornění, internet by vám měl fungovat v pořádku dále.
Pro domluvení platby volejte 605 961 665 nebo pište na o.nemec@vs-net.cz.
V případě, že jste platbu již uhradili, zašlete e-mail na o.nemec@vs-net.cz s částkou a datem odeslání.