Dovolná mimo ÈR
Sunday 22 February 2009 - 20:26:22
Dobrý den
jako každý rok i letos jedu na týdenní dovolenou do zahranièí.
Mimo ÈR budu od 28.2 do 8.3. Místo mì bude zajišovat nezbytný servis sítì VS-NET.CZ Jakub Ševèík. Zastihnete jej na telefonním èísle 728 330 630 popøípadì osobním èísle .
V dobì mé nepøítomnosti budou øešeny závažné poruchy, dotazy o pøipojení nebo jiné dotazy prosím odložte do doby mého návratu z dovolené.


[Submitted by oòas]
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení

Tento web je poháněn e107.